Teatersällskapet Gycklarne har,
i nådens år 2003,
äran att presenteraNattens sjöslag


Ett folklustspel af
dråpligaste slag