Förväntningarne voro högt uppskrufvade...


...inför
alla dessa
tomma glas