F01 Gullan, postfröken på poststationen i
Onslunda, där Sven arbetade. 1970.