F02 Agnes Nilsson på sin koloni
på Ärtholmen, Malmö.