F04 Gullan och hennes Egon på Tivoli i Köpenhamn
dit de och Sven ofta åkte på sommaren. 1969.