F08 Nils Persson, Syster, Marita (Erlings dotter), Astrid,
Valdemar och Ann-Margret. I Önnestad där Nils och
Syster bodde. 1969.