F16 Paret Strömberg, där mannen jobbade på
mejeriet i Spjutstorp. De bodde i Onslunda, där
bilden är tagen. Maj 1968.