F18 Märta och Nils-Tage, ett syskonpar som
bodde i en villa i Appeltorp. Juni 1968.