17 augusti 2010

Carl Persson
SPJUTSTORP
1887-1949
   Hemmansägare
Fjärdingsman
Lantbrevbärare
Kyrkvaktmästare

Och sonen Sven

som både ärvde sin fars arbete
som lantbrevbärare och tog över
fädernesgården. Där bodde han
fram till bara ett par månader före
sin död i november 2005.

Midsommaren 2008

Fädernegården kvar i släkten

Nationaldagen, 2006

Arvingarna

Släktträdet
Här behövs hjälp med att komplettera.


Bildgalleri

Svens bilder håller nu fortlöpande på att
scannas in. Varje bild förses med ett
löpnummer som anges på en avtagbar
etikett som fästes på baksidan av
originalet.

Alla måste nu hjälpa till med uppgifter om
bilderna. Främst handlar det om vilken eller
vilka personer som är avfotograferade, men
också − så långt det är möjligt − tidpunkt och
plats. Plus andra uppgifter som kan vara av
intresse.

A    B    C    D

E    F    G    H

I
Länkar

appeltorp.com
Helenas och Jons blogg om upprustningsarbetet av fädernesgården.

spjutstorp.com
Här hittar man bland annat Spjutstorps Byalag.

Torsdagsträffen
Under sommarhalvåret är det stor bilträff i Spjutstorp i stort sett varje torsdag.

lte@megabasen.com