Carl och Anna Persson
Deras barn och barnbarnCarl Persson

Född: 22 maj 1887
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 22 januari 1949
   Anna Persson
Flicknamn: Strandberg
Född: 26 juni 1887
Födelseort: Östra Ingelstad
Avliden: 12 december 1952
Makarna vigdes 7 maj 1909

Sonen
Gustaf Persson
Född: 3 juli 1909
Födelseort: Glemminge
Avliden: Juli 1941
       

Sonen
Nils Persson
Född: 26 februari 1911
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 6 augusti 1981
    Hans maka
Syster Persson
Flicknamn: Andersson
Född:
Avliden:

Deras barn

Erling Persson
Född: 19 november 1943
Eskil Persson
Född: 13 april 1950

Dottern
Agnes Nilsson
Tvillingsyster till Klara (nedan)
Född: 16 juni 1913
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 1 augusti 1999
    Hennes make
Helmer Nilsson
Född: 27 maj 1907
Avliden: 3 juni 1985

Deras barn

Tore Nilsson
Född: 31 juli 1939
Kjell Nilsson
Född: 6 mars 1949

Dottern
Klara Gullstrand
Tvillingsyster till Agnes (ovan)
Född: 16 juni 1913
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 13 november 1992
    Hennes make
John Gullstrand
Född: 26 februari 1911
Avliden:

Deras barn

Ingrid Holmström
Född: 25 maj 1939
Göran Gullstrand
Född: 8 oktober 1942
Avliden: maj 2006

Sonen
Erik Persson
Tvillingbror till Astrid (nedan)
Född: 9 augusti 1915
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 25 februari 2008
    Hans maka
Inga Persson
Född:

Deras barn

Bengt Persson
Född: 1939

Dottern
Astrid Persson
Tvillingsyster till Erik (ovan)
Född: 9 augusti 1915
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 1 september 1918
       

Sonen
Oscar Teinvall
Född: 7 juni 1920
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 20 januari 1977
    Hans maka
Judith Teinvall
Flicknamn: Andersson
Född: 12 juli 1921
Avliden: 23 april 1984

Deras barn

Lars-Olof Teinvall
Född: 24 april 1947
Födelseort: Helsingborg
Hans-Åke Teinvall
Född: 11 mars 1951
Avliden: 21 april 2010
Födelseort: Helsingborg

Dottern
Astrid Nilsson
Född: 1 juni 1925
Födelseort: Spjutstorp
Hennes make
Valdemar Nilsson
Född: 27 oktober 1911
Avliden: 28 juli 1976
Makarna vigdes 14 maj 1949

Deras barn

Kent-Arne Nilsson
Född: 28 oktober 1949
Födelseort: Ingelstorp
Ann-Margret Wallin
Född: 27 november 1954
Avliden: 28 juli 2005

Sonen
Sven Persson
Född: 31 juli 1927
Födelseort: Spjutstorp
Avliden: 19 november 2005